Algunhas respostas

O mundo está deitado

Sen cólicos nin dor a súa presenza

E asiste ensimesmado

Á túrbida pertenza

De sombras que difunden diferenza.

 

Hai horas que esta nena

De flores e cabelos abraiados

Afasta a miña pena

Dos soños usurpados,

Separa dos meus días tristes fados.

 

E é por estes anos

De intensa claridade e de fortuna

Que sabe dos enganos

Da fama e da tribuna,

Falaz como a mentira e importuna.

 

E é tamén aí,

No ciclo dunha heroica mocidade,

Que sabe do alibí

Da grata austeridade,

Da cura do silencio e a soidade.

 

Son moitas as preguntas

E moitos os achados das súas flores

E moitas as defuntas

Palabras sen honores

Que foron para a artesa dos horrores.

 

Mais brillan sobre todas,

Dispostas como enseña dos seus días,

Preguntas de rapsodas,

Alegres melodías,

Cancións como remotas herexías.

 

Descargar libro enteiro

A mácula feroz da fermosura en formato pdf

A mácula feroz da fermosura en forma epub

 

40522738675_c383f6de59_o

Advertisements

Interrogantes da pastora

Por quen estes ardores,

Por quen o doloroso acendemento

Que brilla nos amores,

Fatiga o pensamento

E verte sobre as almas o tormento

 

Dun día que pasou,

Dun tempo derrubado de beleza,

Dos meses en que andou

Furando a natureza

Dos lumes en tamaña sutileza.

 

Quen brinca polo outono

E erguido polos coiros do tambor

Percibe no abandono

O fríxido tremor

Da porta de saída do solpor.

 

Quen chama pola morte

Do alto dunha torre derrubada

E quen sen moita sorte

Encontra abandonada

A senda que se inclina apresurada.

 

Descargar libro enteiro

A mácula feroz da fermosura en formato pdf

A mácula feroz da fermosura en forma epub

 

27546889088_b78ce017a7_o

Introibo ad altarem dei

Gocémonos, pastora.

Que o tempo que nos deu a eternidade

Culmine nesta hora

De amor e de soidade

Na lámpada que acende a humanidade.

 

Que sexan estes prados

De luces e presenzas vespertinas

Un eco dos noivados

Das noivas peregrinas,

Das noivas namoradas femininas.

 

Que erixan estas flores

Regadas pola sombra da beleza

O brillo dos amores

Da nobre natureza,

Do tempo que nos enche de certeza.

 

E nós como nosoutras

Ao cabo percorramos o camiño.

Vistamos roupas outras

De sirgo e mais de liño,

Brancuras enlamadas polo viño.

 

Oh dama que me aturas,

Oh risco das palabras que me vencen,

Feridas que suturas

E chagas que pertencen,

No roce dos cabelos que se aquencen.

 

Oh noiva namorada,

Oh flor de antigos, murchos ecos,

Xanela acristalada

No cuarto dos bonecos,

Bohemia como o canto dos metecos.

 

Amor que te apresuras

Nas horas inclinadas pola tarde

Á sombra das figuras

De costas ao que arde,

Amor do tempo lento e do covarde.

 

Con raios te acariño

Dun sol de primavera preguiceiro

Nas gándaras do Miño

Que afasta o neboeiro

E perdes as brancuras de xaneiro.

 

No limite da boca

Sinalo a ponte escura da fronteira

E sinto que che toca

Na alma unha cerdeira,

O lóstrego de luz da laranxeira.

 

Condúceme, canción,

No rumbo destas sombras derretidas

Camiño doutro son.

Regresos e partidas

Na cura para as chagas e as feridas.

 

Descargar libro enteiro

A mácula feroz da fermosura en formato pdf

A mácula feroz da fermosura en forma epub

 

27546890278_3619844ce9_o

Panorama da pastora

Son curtas estas noites

Que apousan sobre a abóveda do mundo.

Son curtas pra que escoites

Virar por un segundo

As rodas que dan voltas no profundo.

 

E longas as xornadas

Detidas como estatuas na fronteira

Das tardes clausuradas,

Dos fumes da fogueira

Aromas de limón e laranxeira.

 

E rápidos os ríos.

Os cursos dos torrentes que devalan

Son rápidos e fríos,

Sinal de que regalan

Cristais que no diamante se propalan.

 

E lentas son as horas.

E lentos son os corpos abafados.

E os corpos das pastoras

Felices nos seus prados,

Nos ritos destes meses culminados.

 

O mel desta mestura

Que os labres xa quixeran gorentar

Labrado na moldura

Do outono xunto ao mar,

Azucre do deserto a supurar.

 

O viño desta cea,

O caldo que labraron nas ribeiras

Na luz da lúa chea,

Nas vides, nas madeiras,

Labores das vendimas derradeiras.

 

A froita que culmina

A carta señorial deste convite

A carne determina

Que acenda ou dinamite

As fames que do corpo nos transmite.

 

Descargar libro enteiro

A mácula feroz da fermosura en formato pdf

A mácula feroz da fermosura en forma epub

 

26544800377_15e5525c18_o

Propósitos

Non veño a que me cedas

Un pouco do teu cántico esquecido

Nin soño que concedas

Nos himnos para o olvido

Palabras que me afaguen sen sentido.

 

Que canto por piedade

E deito algo de sal na miña boca.

Son rea da soidade,

Aquela que convoca

Intensa como a música barroca.

 

Non sexan as palabras,

Os verbos que pronuncia a miña fala,

As portas con que abras

A caixa que regala

As luces que o cristal nos acristala.

 

Conduza a miña lira

No ritmo dos seus versos culminados

A furia e mais a ira

Dos días acabados

Nos nomes da falacia e usurpados.

 

Que diga o meu discurso

No cénit clamoroso dos meus anos

Das curvas do percurso,

Das chagas e dos danos.

Que fiquen as súas queixas nos pianos.

 

Condúceme, canción,

No rumbo destas sombras derretidas

Camiño doutro son.

Regresos e partidas

Na cura para as chagas e as feridas.

 

Descargar libro enteiro

A mácula feroz da fermosura en formato pdf

A mácula feroz da fermosura en forma epub

 

41416260351_06abaec4d1_o

Presentación da camiñante

Eu son a que pertence

Á noite que amañece na distancia

Na lingua na que vence

O fume da fragancia

Do corpo desprendido de substancia.

 

Eu son a falecida,

Aquela que durmía nas cancelas,

A música perdida

No brillo das estrelas,

Nas páxinas en branco das novelas.

 

Eu son a fuxidía,

A errante sen proxecto nin destino,

A escura e mais a umbría,

A cega diamantina,

A harpista que interpreta vespertina.

 

Eu son a que chegou

Nos meses en que os fríos acababan

E cansa contemplou

Que os tempos devalaban

E as neves para os ríos camiñaban.

 

Eu son a consumida,

Errante polas praias, libertina,

A vella devecida,

A antiga peregrina,

Ruína da fatiga, clandestina.

 

Eu son a que non é,

A sombra dunha música perdida,

Bisneta de Noé,

O vello parricida,

Aquela que deixou a propia vida.

 

Descargar libro enteiro

A mácula feroz da fermosura en formato pdf

A mácula feroz da fermosura en forma epub

 

41373660742_e2883020c9_o

Segunda invocación á pastora

Por onde vas, pastora,

Deixando eses perfumes olvidados,

Oh sempre sedutora,

No límite dos prados,

Señora dos vencidos e os honrados.

 

Tamén dos derrotados.

Por onde te encamiñas arestora,

Irmá dos afogados,

Do alén conquistadora,

Asento para as luces, fundadora.

 

Por onde vas saír

Na hora desta lúa que declina.

Que podes difundir

Da tarde que se inclina,

Das sombras que o solpor xa determina.

 

Oh dime, flor secreta,

Pastora das hortensias e dos rios

Se queres que a poeta

Dos cantos fuxidíos

Acenda os teus recantos máis sombríos.

 

E mira cando miras

Na mácula feroz da fermosura,

Se cábalas inspiras,

Na boca unha mesura

Contraria da falacia e da impostura.

 

Descargar libro enteiro

A mácula feroz da fermosura en formato pdf

A mácula feroz da fermosura en forma epub

 

39607291380_3b32c50bca_o

Invocación á pastora

Oh deusa que veneras

Do humano unha fortuna singular

E loas as austeras

Urdimes do tear,

As ondas con que achegas o teu mar.

 

Escoita, oh poderosa

Pantasma que apareces na memoria,

A música fermosa

Que verte pola historia

O sangue dunha chaga de oratoria.

 

Oh lirio do delirio,

Oh flor dos extasiados arrebatos,

Oh lirio do martirio,

Cesura dos hiatos,

Oh lámpada que verte nos regatos.

 

Ti, cérvida deidade,

Cuadrúpeda dos templos en que imploro

Da mística soidade

O fin do triste choro,

O cabo dunha idade que deploro.

 

Oh lúdica paixón,

Oh éxtase do corpo a gorentar

As lúas da emoción,

A lúa sobre o mar,

O tempo sobre o tempo a devalar.

 

Oh grandes carballeiras

Oh viñas de albariño e treixadura

Oh bosques de maceiras

E sombras da espesura,

Levádeme no voo desta procura.

 

Descargar libro enteiro

A mácula feroz da fermosura en formato pdf

A mácula feroz da fermosura en forma epub

 

25955132807_465e531317_o

Aparición da camiñante

Igual que a camiñante

Que asoma nunha curva do carreiro,

Perdida ou esmolante

Nas neves de febreiro,

O mundo nos seus ollos por enteiro,

 

E cansa do camiño,

O corpo aterecido polo frío,

Vestida de albo liño

Asenta xunto a un río

E sábese da musa e do extravío,

 

Así percorro agora

Na tarde derretida de preguiza

A música indolora

Da luz que se enraíza

Nos prados e panascos de Galiza.

 

Descargar libro enteiro

A mácula feroz da fermosura en formato pdf

A mácula feroz da fermosura en forma epub

 

39016678160_97851daa33_o

Indicacións de lectura

As páxinas que veñen,

Dispostas no vaivén dunha escritura,

Procuran e manteñen

No espectro e na figura

A mácula feroz da fermosura.

 

Son ríos que reverten

De augas acendidas polo día

E lúdicas que verten

Na noite a melodía

Dos nomes e dos verbos, fuxidía.

 

Non son para a lectura

Dos ollos recollidos no mutismo.

A chaga que supura

Ten sombra de optimismo,

Afástanos do escuro e da negrura.

 

Deberas proceder

No ritmo destas sílabas acesas

Ao lóstrego de ler

Na fe que lle profesas

Ao son, que polos labres xa remesas.

 

Así na partitura

Da estrofa na que verte o clasicismo

Asoma unha aventura

De luz e vangardismo,

As letras como augas do bautismo.

 

Achégate, por tanto,

Ao son que che asobía esta balada.

Afasta o teu quebranto

E asoma namorada

Ao ritmo desta música exaltada.

 

Descargar libro enteiro

A mácula feroz da fermosura en formato pdf

A mácula feroz da fermosura en formato epub

 

39016680680_62f050b4ee_o