Invocación

Harmonía:

Par entre os impares e acorde entre os desacordes,

Curva das rectas e tebra de luz,

Límite da desmesura.