Solpor

Na praia, vendo caer  a tarde
e escoitando a Beethoven,
non hai palabras.

Mais o solpor é para Bach,
Johann Sebastian, pastor de violonchelos.

18386735070_b6aaac0538_o