Tempestade

Hoxe estiven lendo a tarde.
A tarde co seu carro funeral
A sulcar un campo escuro, enlamado de inverno.
E lembreime de ti.
De ti. E dun abrigo.
Un abrigo que eu levaba hai xa corenta anos.
E acordaron na memoria refugallos de tormenta.
Unha chuvia que nunca secou.

'Port_of_Ostia_During_a_Tempest',_oil_on_canvas_painting_by_Leonardo_Coccorante,_1740s,_Lowe_Art_Museum