transition

059 060
078 117
118 116

Pan.optikum no Festival Internacional de Teatro de Rúa de Santa María da Feira, Maio do 2012