afternoon

Marylin Monroe e Arthur Miller

A tarde. Que é unha tarde?

O horizonte, unha distancia,

un solpor que se aproxima.

Unha certa claridade.

O que vén despois do cénit.

A tarde. Cómo e ónde.

Unha casa xunto ao río.

Unha sombra de aire seco.

E un camiño.

Un camiño por andar.