providencia

2470713996_1b92f5169d

“O gran do que xermine a flor da túa ventura,

Semente da túa sorte,

Ha ser un puro acaso.

A todo o que prodigue o fado co seu voo

Lle compre ser fatal”.

Así falan os signos, así fulxen estrelas.

Por iso non digamos que existe na túa fronte

Un trazo de infortunio, a marca da derrota.

Que toquen as campás

Mostrando no seu eco o azar da providencia.