Istanbul

image

O mesmo que alguén entra a lombos dun cabalo
Seguindo algún destino na luz da primavera,
Na sala dun palacio con música a soar,
Ferido polo vento insomne dos camiños,
Deixando atrás un día de sol sobre o deserto,
Un beixo derramado por labio de muller
E tres ou catro cartas escritas unha noite
De lúa xunto ás torres fendidas polo raio,
O mesmo, digo eu, que grita embebedado
“aquí poño o meu peito, podedes disparar”,
Así dispoño agora na escrita destes versos
As ánforas e os barcos, o estío en que cheguei
Ao fondo da túa longa efixie derramada,
Oh máxica Istanbul.